Hus i hembygdsparken
Amandas stuga
Denna lilla charmiga stuga är byggd någon gång på 1800-talet. Stugan är en gåva av Wilhelm Johansson. Amandas stuga flyttades till hembygdsparken 1947.
Idas stuga
Denna stuga kommer från Hägelåkra, Målilla, församling. Den är skänkt av Walter Andersson till Målilla-Gårdveda hembygdsförening. Den sista som bebodde stugan i Hägelåkra hette Ida Svensson. Hon föddes den 2 juni 1863 i Stora Sinnerstad i Mörlunda församling. Hon flyttade som vuxen till Målilla och förblev ogift. Ida Svensson fick tre barn vilka är följande:
Karl Oskar Herman född 19 mars 18..?
Nils Einar född 7 juni 1893
Tyra Atelia född 8 december 1903
Ida Svensson avled år 1952 och begravdes på Målilla kyrkogård. Gravstenen togs bort 1984.Stugan flyttades till hembygdsparken år 1952.
Idas Stuga (interiör)
Idas stuga (interiör)
Barnens Hus
På undervåningen i sockenmagasinet.
Plats för lek och maskerad.
Garveriet
I garveriet finns ett Vapenmuseum, Nils-Erik Hanssons Hästepok och Skolmuseum.
I skolmuseet, som speglar tiden 1910-1960 finns det plats för 18 elever. Det är olika tidsålder på skolbänkarna. Vi har gjort så att alla generationer ska känna igen sig. Skolinventarierna kommer från Vrånganäs skola och Venhagskolan i Målilla. Skolmuseet finns på Garveriets övervåning. Det invigdes midsommarafton 1995, av Målilla-Gårdveda Hembygdsförenings Ordförande, Roland S Johnsson.

Till höger ligger 60-talscaféet.
60-talscafé
60-talscafé (interiör)
Järnhandelsmuseum
K.W Karlsson startade en järnhandel i Målilla den 12 juni 1906. Till en början hyrde han lokaler av Alfred Karlsson, senare köpte han fastigheterna som inrymt gästgivaregård och en mindre lanthandel. Efter några år öppnades filialer i Mörlunda och i Kvillsfors. Företaget drev också en tid även plåtslageri, glasmästeri, värme & sanitet, radio- och TV- försäljning, konsignationslager av Michelin last- & jordbruksmaskiner och en betydande vapenförsäljning av in- och utländska fabrikat.
Järnhandelsmuseum (interiör)
De som tog över järnhandeln senare var bröderna Thore & Nils Karlsson, företaget såldes år 1981. En stor del av det som funnits i företaget finns numera i järnhandelsmuseet, som invigdes klockan 1200 den 18 augusti 1996. Det är tack vare de båda kända järnhandlarbröderna i Målilla, Tore och Nils Karlsson, som det blev järnhandlarmuseum i hembygdsparken. Dessa har nämligen till hembygdsföreningen låtit skänka den av Målilla Järn & Redskapshandel AB tidigare ägd kontorsbyggnad. Det lilla kontorshuset med sin rikt utsmyckade snickarglädje byggdes enligt uppgift kring sekelskiftet av möbelfabrikören TH Gressner. I många år tillhörde kontorsbyggnaden Målilla Träförädling AB, och när denna dörrtillverkande fabrik lade ner verksamheten förvärvades byggnaden av bröderna Axel och Holger Hjelm. Efter några år såldes huset vidare till Målilla Järn & Redskapshandel som lagerutrymme för byggmateriel med mera. 1981 såldes den gamla ärevördiga järnhandeln samtidigt som delägaren Nils Karlsson förbehöll sig äganderätten till den lilla gula kontorsbyggnaden i avsikt att flytta densamma till en tomt intill sin bostadsfastighet på Stockholmsvägen. Nils planer blev, av olika anledningar inte av. Istället beslöt han att donera byggnaden och därigenom säkra dess framtid i hembygdsparken.
Järnhandelsmuseum (interiör)
Bröderna Tore och Nils Karlsson har till hembygdsföreningens stora glädje skänkt en viss del av järnhandelns inredning samt något av lagersortimentet som sparats.
Marias Stuga
Stugan är en gåva av Kyrkorådet. Den byggdes på 1800-talet och flyttades 1965 till hembygdsparken.
Maria kallades för Maria i Torstugan. Hon föddes år 1831 och dog 1916, 85 år gammal. I ett av albumen i hembygdsparken finns ett fotografi av Maria, när hon fyller 80 år (1911).
Maria var blind men hon fick klara sig själv i den mån hon kunde.
Marias Stuga (interiör)
Stugan har endast ett rum där man fick laga maten i den öppna spisen, men även använda rummet till sovrum och samlingsrum.

Sågverksmuseum
Sågverket är uppbyggt av föreningen själv, byggnaden är nybyggd men i gammal stil. Interiört finns det vi vill exponera. En storbänk på 18 meter, tillverkad i Mariannelund, en mindre kantsåg av okänt fabrikat. Dessa drivs av en tändkulemotor Typ BR 35hk, 1937 års modell tillverkad i Målilla Mekaniska Verkstad, gåva från fam. Berneskog i Flaten. Sågverket invigdes på Motorns Dag 6 augusti 1995, av dåvarande sekreteraren i Kalmar Läns hembygdsförbund, Lars-Olof Bäck.

Sågverksmuseum


Garage


Brandkårsmuseum
Före detta godsmagasinet vid Målilla station W.M.J från 1906. 1929 bildades Målilla kommuns första motoriserade brandkår. Den första brandbilen var en Ford AA 1930, som hämtades hem från Kalmar. Den var öppen med två längsgående soffor med plats för 12 brandmän. Under andra världskriget användes en brandjeep med kärra som brandkåren fick av olika försäkringsbolag, Ford jeep 1944.En motorspruta Albin på hjul samt finns en 4-mans pumpspruta på hjul och det som fanns på en brandstation under tiden 1920-1970.
Målilla brandkår har ägt allting. Av tekniska museet i Stockholm har man fått en Volvo brandbil 1929, liknande Ford A. Ursprungligen kommer brandbilen från Målerås frivilliga brandkår, det finns även en 18 meter hög stegvagn från 1959, som kommer från Hultsfreds brandkår. Allt finns i vårt brandkårsmuseum och är i körbart skick och besiktigat.
Brandkårsmuseet invigdes 13 juni 1993 av Lars-Olof Bäck, Oskarshamn.

Speedwaymuseum och Speakertorn
Dackarna genom tiderna
I parken finns före detta Målilla Motorklubbs omklädningsrum på ca 60 kvm, som idag speglar Dackarna genom tiderna. I samlingen finns också ett urval av priser från klubbens tre stora stjärnor.
Hasse Engborg: Svensk mästare 1937 och hans speedwaycykel Jap 1948.
Rune Sörmander: Svensk mästare 1955, 1958 och 1959.
Tommy Johansson: som tog SM 1973, Tommys första Speedwaycykel som hans far Henry byggde på 60-talet.


Speedwaymuseum (interiör)
Program, kort, urklipp, västar, märken, medaljer m.m. finns att beskåda.


Moped & Cykelverkstad
Mopeder, cyklar, delar och tillbehör.

Smedja
Används vid diverse evenemang.

Dass från 1700-talet
Gåva Tage Karlsson, Karlshult
Flyttad till parken 1947

Ladugård
Här i vår ladugård har  vi våra getter. Vi har också fått sällskap av små ”söta” möss.
Fordonshall
Här finns traktorer, lastbilar, brandbilar mm.
Fordonshallen används också till diverse evenemang bl. a auktioner och musik.
Sonjas Hus
Huset går att hyra för övernattning
Det här var några av husen i parken
Här ser du en karta med samtliga hus.
1. Elofs stuga
2. Barnens hus
3. Scen
4. Smedja
5. Oxskostall
6. Bosjöryd
7. Ängslada
8. Dass
9. Ladugård
10. Snickarbod
11. Linbastu
12. Garveri
13. Amandas stuga
14. Marias stuga
15. Årena station
16. Brandkårsmuseum
17. Motormuseum
18. Idas stuga
19. Kalle Pohls stuga
20. Lanthandelsmuseum
21. Speedwaymuseum
22. Huvudentré
23. Garage
24.
25. Marknadsbod
26. Nya motormuseet
27. Järnsmältugn
28. Järnhandelsmuseum
29. Sågverksmuseum
30. Speakertorn
31. Moped & Cykelverkstad
32. Fordonshall
33. Sonjas Hus