Motorvårdskurs


Motorvårdskurs 2012

Namn:


Gatuadress:


Postnr:


Ort:


Tele:


Specialkost:


Önskar delta:
13-15 april
11-13 maj


(Formuläret öppnas i ditt mail-program)

Anmälan om deltagande är bindande och sändes in senast 1 mars till aprilkursen och 1 april till maj-kursen.
Program och besked om deltagande erhålles efter anmälan. De 12 första som kommer in har förtur till kursen.